Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας


* η παρούσα ιστοσελίδα παρέχει δυνατότητα αναζήτησης ξενοδοχείων και παραλιών προσβάσιμων σε Ατόμα με Προβλήματα Κινητικότητας και αποτελεί μέρος του ευρωπαικού προγράμματος «ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας».

το έργο

«ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας»

Το έργο αποτελεί μια κοινή προσπάθεια φορέων σε Ελλάδα και Κύπρο για να βελτιώσουν το επίπεδο προσβασιμότητας των ατόμων που αντιμετωπίζουν προβλήματα κινητικότητας.

Βασικός στόχος του έργου είναι η εξυπηρέτηση των συγκεκριμένων ατόμων μέσα από την ενίσχυση υποδομών και δικτύων επικοινωνίας και πληροφόρησης, παρέχοντας σε όλους τους πολίτες ίσες ευκαιρίες για ενημέρωση, άθληση και ψυχαγωγία. Με το συγκεκριμένο έργο δεν επωφελούνται μόνο τα άτομα με αναπηρίες, αλλά δημιουργείται ένας καθολικός σχεδιασμός περιβάλλοντος, υπηρεσιών και πληροφοριών που θα μπορεί να υποστηρίζει ανθρώπους με αναπηρία, οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.

Με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές έντονης τουριστικής κίνησης σε Ελλάδα και Κύπρο μειώνονται τα φυσικά, πολιτιστικά ή κοινωνικά εμπόδια, που αποκλείουν τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας από το τουριστικό προϊόν, αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα οι περιοχές παρέμβασης είναι η Πάφος, η Αγία Νάπα, η Λεμεσός και το Παραλίμνι στην Κύπρο και αντίστοιχα η Μύρινα (Ρωμέικος Γιαλός) και το Θάνος (παραλία Εβγάτη) στη Λήμνο.

Με αυτές τις παρεμβάσεις οι περιοχές στις δύο χώρες, ως τουριστικοί και ταξιδιωτικοί προορισμοί, βελτιώνουν και αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες τους και επεκτείνουν τις αγορές τους, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας.

Το έργο «ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας» εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Εταίροι

έντυπα

εδώ μπορείτε να βρείτε και να κατεβάσετε το πληροφοριακό υλικό του προγράμματος «ΕΡΜΗΣ: Βελτίωση Προσβασιμότητας Ατόμων με Προβλήματα Κινητικότητας»